Стан інституційних трансформацій в галузі забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб

Бушуєв Г.О.,  Кадельник А.В.

У статті досліджується питання інституційних змін у структурі Кабінету Міністрів України у контексті підтримки внутрішньо переміщених осіб. Проаналізовано законодавчі акти, що регулюють дане питання, виділене фінансування та пріоритети які ставляться на рівні міністерств. А також було визначені сильні та слабкі сторони існуючої  моделі комунікації між суспільством та владою у фарватері питання про ВПО. Продовжити читання “Стан інституційних трансформацій в галузі забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб”